Đà Lạt hoang tàn đến không nhận ra sau trận mưa đá, nước bủa vây khắp mọi nơi