Đã tìm ra chương trình "khắc tinh" của dàn sao Hoa ngữ: Hễ tham gia là chia ly