Đông Cung có nhiều điểm giống nhau đến ngỡ ngàng với Tam sinh tam thế?