Đức Thịnh vào bệnh viện đón vợ con sau chuyện ồn ào với Trấn Thành