BB Trần công khai yêu tiền vệ Nguyễn Quang Hải ngay trên sóng truyền hình