Bình Thuận: Đi cấp cứu do đau ruột thừa, thiệt mạng vì tai nạn giao thông