Cặp đôi chia tay vào cuối năm ngoái và Chae Rim hiện đã quay về Hàn Quốc.