Captain Marvel chiếm được thiện cảm của Thor trong trailer mới "Avengers: Endgame"