Có vẻ Hong Ki không hề muốn lên tiếng bênh vực trưởng nhóm của mình.