Diệu Nhi đánh mắt sương khói mịt mù lừa “học trò” Bi Max và nhận cái kết "quê xệ" ở Gia Đình Là Số Một 2