Dù xuất hiện cùng nhau trong chuyến đi, cặp đôi vẫn nhất quyết không chụp ảnh chung.