"Gạo Nếp Gạo Tẻ": Biết Kiệt còn thương Hân, Phúc thảo mai lộ rõ bộ mặt đểu giả