Hóa ra Captain Marvel đã được nhắc đến trong "The Avengers" cách đây 7 năm cơ đấy!

Tin tức
Xem tất cả