Không chỉ hôn nhau say đắm trên đường. hai nam diễn viên Vương Truyền Quân và Chương Vũ còn có nhiều ảnh thân mật