Không phải ai cũng quan tâm và chú ý tới khoảnh khắc Dương Mịch lên nhận giải thưởng,