Mẹ Chi Pu ăn mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng vô cùng đáng yêu.