“Nam chính là của nữ chính còn nam phụ là để khán giả yêu thương”.