Nếu thực sự Hân và Kiệt sẽ quay về bên nhau sau bao biến cố thì đây có phải là cái kết có hậu nhất của Gạo Nếp Gạo Tẻ?