Nghệ An: Hai học sinh lớp 1 đuối nước tử vong, dép và mũ áo để trên bờ