Ngô Cẩn Ngôn: “Hạo Lan sẽ ghê gớm hơn cả Ngụy Anh Lạc!”