Ngôi sao nhí được yêu thích một thời lặng lẽ xuống tóc ở tuổi 31.