Người dân đội mưa trở lại thành phố, giao thông ùn tắc kéo dài