Nhân viên quán cà phê tử vong sau khi xin khách hút một hơi “cỏ Mỹ”