Nhóm đánh bạc tháo chạy khi thấy công an, 1 người tử vong