Nhóm phượt đùa cợt dàn hàng ngang giữa đường gây bức xúc