Oppa Hàn Quốc lịch lãm, hiền lành và sự dối lừa trắng trợn suốt 10 năm