Sau diễn viên, Tăng Thanh Hà thử sức với vai trò nhà thiết kế.