Seungri và YG Entertainment chấm dứt hợp đồng giữa tai tiếng môi giới mại dâm