Tai nạn liên hoàn ở Bình Định, người đàn ông tử vong thương tâm