Tên tuổi Băng Phạm chưa bao giờ mất nhiệt dù cô đã không xuất hiện hơn nửa năm qua.