Thần đèn Will Smith xuất hiện ấn tượng trong phim "Aladdin"