Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền đầu tư cho bộ phim đã vượt qua 19 tỷ đồng và ngấp nghé gần 20 tỷ đồng.