Tranh luận về đề xuất cấm bán rượu, bia trên Internet