Trinh sát đánh tráo hơn 5 kg ma túy tang vật để đem bán