Truy tìm nhóm người nghi ném đá làm chết 1.200 con gà ở Hà Tĩnh