"Vice" dẫn đầu với 6 đề cử, theo sau là A Star Is Born" cùng 5 đề cử.