Xe máy cắm đầu vào đuôi xe container, nam thanh niên chết thảm