>

Bác Sĩ Trại Giam 2019

  • Doctor Prisoner 2019
  • 27/05/2019
  • 514.23 K lượt xem
Xem phim

Mô tả

Bác Sĩ Trại Giam 2019 là về một bác sĩ thành công, người đã phải rời khỏi bệnh viện mà mình đang làm việc vì hoàn cảnh không may và nộp đơn xin làm việc tại phòng y tế của nhà tù trong khi lên kế hoạch trả thù bệnh viện cũ của mình.

Bình luận