>

Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp: Huyền Thoại Broly 2018

  • Dragon Ball Super Movie: Broly 2018
  • 29/05/2019
  • 6.28 K lượt xem
Xem ngay Trailer

Mô tả

Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp: Huyền Thoại Broly là bộ phim thứ 20 trong series Dragon Ball, và là Movie đầu tiên mang thương hiệu Dragon Ball Super, lấy bối cảnh khi đế chế Frieza đàn áp, đặt ách thống trị, bắt người Saiyan phải phải phục vụ làm việc dưới quyền của chúng. Khi đó 3 đứa trẻ Saiyan đã được sinh ra cùng một lúc, nhưng số phận của chúng lại hoàn toàn khác nhau: Vegeta là hoàng tử của tộc người Saiyan, Kakalot (Goku) là con trai của tướng quân Bardock, và Broly là con của Paragus.

Bình luận