>

Cậu Bé Và Sứ Mệnh Thiên Tử 2019

  • The Kid Who Would Be King 2019
  • 27/05/2019
  • 15.55 K lượt xem
Xem phim

Mô tả

Cậu Bé Và Sứ Mệnh Thiên Tử là phim xoay quanh cậu nam sinh người Anh Alexander Elliot, người đã rút thanh kiếm Excalibur của vua Arthur khỏi lòng đất, khiến cõi trần gian gặp lâm nguy. Cậu bé đã tập hợp những những người bạn thân nhất của mình, để cùng nhau chống lại kẻ phản diện từ thời Trung Cổ Morgana. Ả ta đang triệu hồi đội quân quái vật cổ xưa nhằm âm mưu thống trị thế giới.

Bình luận