>

Chàng Kỹ Sư Của Tôi

  • My Engineer (2020)
  • 22/03/2020
  • 9.19 K lượt xem

Lịch chiếu

Dự kiến ngày 14/03/2020

Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Bộ phim My Engineer dựa trên tiểu thuyết boylove của Thái Lan. Đối với cốt truyện chính của sê-ri này, nó sẽ dựa trên sự kết hợp của 2 cuốn tiểu thuyết – My Engineer: Have you got a gear? và Space: The gap between us được viết bởi cùng một tác giả, Mommae (Cô ấy là một tác giả bán chạy nhất)

Bình luận