>

Chúa Quỷ (2019)

  • The Golem (2019)
  • 29/05/2019
  • 7.1 K lượt xem
Xem ngay Trailer

Mô tả

Nội dung Chúa Quỷ (2019): Dịch bệnh đã bùng phát ở một ngôi làng Do Thái. Để cứu sống dân làng, Hanna đã dựa vào thế lực thần bí tạo ra một thực thể lạ, The Golem. Chính điều này lại là nguồn cơn gieo rắc tội ác.

Bình luận