>

Chuyện Đời Bác Sĩ (Những Bác Sĩ Tài Hoa)

  • Hospital Playlist
  • 27/03/2020
  • 4.32 K lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

"Chuyện Đời Bác Sĩ" mô tả những câu chuyện trong cuộc sống và công việc của các bác sĩ, y tá và bệnh nhân tại bệnh viện. 5 bác sĩ đều vào cùng một trường đại học y vào năm 1999. Hiện họ là bạn bè và làm việc cùng nhau trong cùng một bệnh viện.

Bình luận