>

Công Chúa Giá Đáo 2019

  • The Princess Comes Across 2019
  • 08/05/2020
  • 2.71 K lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Công Chúa Giá Đáo 2019 là bộ phim về nàng công chúa có tính cách nghịch ngợm, được yêu chiều hết mực Tâm Dao đã trốn thoát khỏi trận hoả hoạn từ tẩm điện của vua, phải bước chân vào con đường đến với nhân gian, chu du các nước. Vì tính cách trượng nghĩa và hiếu kì đã khiến nàng trở thành người phân xử vụ kiện giải oan cho dân, giúp đỡ bách tín. Trong lúc tiến gần đến chân tướng thì cuộc thám hiểm đặc sắc cũng vừa bắt đầu.

Bình luận