>

Cuộc Sống Thường Ngày Ở Trường Nữ Sinh

  • Wasteful Days of High School Girl
  • 22/09/2019
  • 656 lượt xem
Xem phim

Mô tả

Cuộc Sống Thường Ngày Ở Trường Nữ Sinh nói về một ngày nọ, vì buồn chán, Tanaka quyết định đặt cho cô bạn cùng lớp biệt danh dựa trên những điều kỳ quặc của họ. Sakuchi, người bạn của cô đã trở thành "Ota" vì những sở thích kỳ lạ của cô, và người bạn khác Saginomiya trở thành "Robo" vì tính cách vô cảm của cô. Để trả thù, những người bạn của cô đã quyết định đặt tên Tanaka là "Baka." Đây là những ngày nực cười của ba người bạn cấp ba tuyên bố (hoặc không) chiều cao của tuổi trẻ của họ.

Bình luận