>

Đại Minh Phong Hoa

  • Empress of the Ming (2019)
  • 21/01/2020
  • 49.43 K lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Đại Minh Phong Hoa (2019) là bộ phim cải biên từ tiểu thuyết Lục triều kỷ sự của Liên Tĩnh Trúc Y, Đại Minh hoàng phi lấy bối cảnh những năm đầu triều Minh, khai sáng một thời thịnh thế, chấn uy bốn cõi, một giấc mộng xưa…
Năm đầu tiên triều Minh Vĩnh Nhạc, Kiến Văn đế cắt tóc nhập sơn, quyền thần chém giết lẫn nhau. Vợ chồng Ngự Sử đại phu gặp nạn, con gái trưởng Nhược Vi được phó tướng Tôn Ngu cứu, con gái thứ Mạn Nhân được Thái Tử Chu Cao Sí cứu. Kể từ đó người lớn lên ở hoàng cung, người lớn lên ở chốn giang hồ.

Mười năm sau, Nhược Vi đương lập mưu ám sát Chu Đệ, muội muội Mạn Nhân đã gả vào trong cung. Nhược Vi gặp gỡ hoàng thái tôn Chu Chiêm Cơ, cuối cùng từ bỏ thù hận cá nhân, phò tá Chu Chiêm Cơ bước lên ngôi vị hoàng đế, vì hạnh phúc và an bình của người trong thiên hạ, nàng trải qua năm đời đế vương, sáu triều, cứu vương triều khỏi nguy nan, chứng kiến một thời đại vĩ đại ra đời.

Bình luận