>

Dân Quốc Kỳ Thám

  • My roommate is a detective (2020)
  • 26/03/2020
  • 6.42 K lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Trong thời kỳ Cộng hòa, ba người với nền tảng khác nhau và cá tính duy trì ý thức của họ về công lý trong thời gian khó khăn, dựa vào kỹ năng giải quyết vấn đề của họ để bảo vệ cộng đồng. Đến từ một gia đình giàu có, Lữ Diêu đã trở lại Trung Quốc sau khi du học ở Anh. Bởi vì chỉ số IQ cao và kỹ năng lý luận của mình, ông được tuyển dụng bởi trưởng thanh tra Qiao Chusheng để gia nhập văn phòng như một nhà tư vấn. Hai người đàn ông qua đường dẫn với nữ phóng viên công bình và đam mê bái Youning và họ tạo thành một đội thám tử nhỏ chuyên giải quyết những bí ẩn tội giết người lạ và bất ổn.

Bình luận