>

Điệp Vụ Kép 2: Truy Nã Tới Cùng 2019

  • Inside Man: Most Wanted 2019
  • 15/10/2019
  • 2.24 K lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Điệp Vụ Kép 2: Truy Nã Tới Cùng kể về một nhà đàm phán con tin NYPD hợp tác với một đặc vụ liên bang để giải cứu hàng chục khách du lịch bị bắt làm con tin trong thời gian chiếm giữ 10 giờ tại Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ

Bình luận