>

Fate/Grand Order: Chiến tuyến Ma thú tuyệt đối Babylonia

  • Fate/Grand Order: Absolute Demonic Front - Babylonia (2019)
  • 21/04/2020
  • 11.84 K lượt xem

Lịch chiếu

Tháng 10/2019

Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Chuyển thể từ dị điểm thứ 7 trong Fate/Grand Order Tuyệt Đối Ma Thú Chiến Tuyến - Thiên Tỏa - Babylonia.

Bình luận