>

Giải Mã Bí Ẩn Ngân Hà

  • Ad Astra (2019)
  • 12/05/2020
  • 2.45 K lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Mô tả

Giải Mã Bí Ẩn (2019) xoay quanh nhà du hành vũ trụ xuất chúng Roy McBride (Brad Pitt). Một ngày, Roy nhận được tin người cha phi hành gia huyền thoại của mình Clifford McBride (Tommy Lee Jones) vẫn còn sống tận sao Hải Vương xa xôi, đồng thời là người nắm giữ giải pháp ngăn chặn những cơn bão Vũ trụ đang trút tai họa xuống Trái Đất. Roy nhận lệnh từ chính phủ Hoa Kỳ đi tìm ông. Từ đây, Roy dấn thân vào hành trình gian lao để tìm lại cha với hi vọng cứu lấy Địa Cầu. Nhưng thứ anh tìm được có lẽ còn lớn lao hơn thế.

Bình luận